پرینت

متن

تمیز کننده تسمه

تمیز کننده تسمه PU اولیه

تیغه PU استاندارد تیغه PU سنگین

کاربردها:

1. عرض تسمه: 500~2000mm

2. سرعت تسمه: 3.5(m/s )

3. دما: -40~90°C

4. رطوبت مواد: 15%

جزئیات مدل ها:

تمیز کننده تسمه PUثانویه

تمیز کننده تسمه پلی رتان ثانویه (S- PU ) می تواند در هر جایگاه تمیزکاری ثانویه معمولاً با فاصله 100میلی متر از جایی که تسمه از سر فلکه تسمه جدا می شود- نصب شود.

تمیز کننده ثانویه، زمانی که همراه با تمیز کننده اولیه استفاده می شود، دارای یک سیستم تنظیم خودکار کش آمدگی فنر است تا بتواند بدون آنکه صدمه ای به تسمه بزند بیشترین حد قرابت را به آن داشته و باعث تمیزی بهتر آن شود.

تمیز کننده تسمه خیش وی (V ) یا تمیز کننده تسمه بازگرد

ویژگی ها:

تیغه پلی رتین مخصوص

عامل حداقل سایش

ضد خوردگی

بدون آسیب رساندن به تسمه

ساختاری ساده

تعمیر و نگهداری آسان

قابل تنظیم

جزئیات خصوصیات: