پرینت

متن

تمیز کننده تسمه با برس موتور دار

کاربرد:

1. عرض تسمه: 650 تا 1400 میلی متر

2. رطوبت مواد: 5%

3. قابل استفاده هم برای تسمه های طرح دار و هم تسمه های نقاله با سطح صاف