پرینت

متن

تسمه نقاله تخته گچی (پلاستر بُرد)

دوغاب سنگ گچ به شکل تخته ای گچی مابین دو تکه کاغذ در می آید. این تخته می بایست به واسطه ماندن بر روی تسمه نقاله ای که صدها متر طول آن است، صاف و مسطح شود و در پایان این تخته ها به طول های دلخواه بریده می شوند.

انتقال این تخته ها ملزومات خاصی را بر روی تسمه نقاله می طلبد زیرا تسمه نقاله جدای از انتقال، نقش قالب را برای این تخته ها ایفا می کند. از اینرو سطح تسمه نقاله می بایست بدون عیب و نقص باشد. 

ویژگی ها و مزایا:

1. با پارچه CC یا EP ، میزان انبساط پائین، عملکرد ثابت و تاب بر نمی دارد.

2. سطح بی عیب و نقص: تولید شده توسط ماشین چرخشی، دما، فشار و زمان جوش خوردن آن ثابت بوده و از هرگونه نقصی در سطح جلوگیری به عمل آمده است. سطح تسمه صاف و براق بوده و ضخامت آن در همه جا یکسان می باشد.