پرینت

متن

تسمه کشی لوله ای

مشخصات:

1. اساساً در مواردی استفاده می شود که مواد به صورت فله ای می بایست طی پیچ هایی افقی و عمودی در فضایی بسته و یا محیط های محافظت شده انتقال داده شوند علی الخصوص در مواردی که از هدر رفتن مواد می بایست کاملاً خودداری شود.

2. تسمه لوله ای می تواند پیچ های افقی یا عمودی تنگ را طی کند که این امر باعث حذف یا کاهش نقاط انتقال و درنتیجه صرفه جویی در هزینه می شود. شیب هایی با زاویه بیش از 35 درجه را با این روش می توان به کار گرفت.

تسمه نباید آنقدر شل باشد که حاشیه آن با مواد مورد انتقال برخورد داشته باشد و همچنین نباید آنقدر هم سفت باشد که مصرف انرژی موتور را افزایش داده و درنتیجه باعث فرسودگی زودهنگام تسمه و سایر اجزاء شود.

تسمه همیشه باید باز و نباید بر روی فلکه تسمه بیافتد. رویۀ لاستیکی باید از خواص کیفی بالایی برخوردار باشد تا بتواند در برابر کشیدگی بیش از حد و تاثیرات تشعشعات اُزن و ماوراء بنفش دوام بیاورد.