پرینت

متن

تسمه های نواری خطی بهم چسبیده ساده و دنده ای
این تسمه ها معمولا در کامیون ، اتوبوس ، ماشین آلات سنگین صنعتی و کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرد و قابلیت تحمل فشارهای مضاعف را داشته و در صورت استفاده از کیفیت استاندارد پایداری بالایی را دارا میباشد.RA – RAX – RB – RBX RC – RCXتوجه : تسمه خطی دنده ای حداقل 50 الی 70 درصد کارکرد بیشتر از نوع ساده را دارد

: تسمه خطی دنده ای حداقل 50 الی70 درصد کارکرد بیشتر از نوع ساده را دارد

مزایای تسمه خطی OEM – BANDED V – BELT -

منسجم با یكدیگر حرکت میكند و ارتعاش عمودی ندارد

تحمل سایش و خوردگی بیشتری را نسبت به تسمه های مشابه تكی تا 40 درصد دارا میباشد

انتقال نیروی وارده بصورت یكسان به هر فولی

مقاومت بالاتر در مقابل پارگی و حرارت

رابر رویه جهت مقاومت فشار و حرارت آغشته شده به Canves و CR میباشد.

توجه : جهت استفاده بهینه توصیه میگردد از تسمه و فولی یکسان وهماهنگ استفاده نمایید . که در اغلب موارد متخصصان از فولی وتسمه قطر کوتاه Classical V-type استفاده مینمایند تا اینکه انتقال نیرو به شکل صحیح انجام گیرد تا حداکثر کارکرد را دریافت نمایید .