پرینت

متن

حائل و بستر برخورد

حائل برخورد:


حائل برخورد، قطعه ضربه گیر مهمی است.

سرعت شی بر روی تسمه را کاسته و از صدمات ناشی از برخورد شی با تسمه، یا برخورد اشیا تیز با تسمه و پاره کردن یا زخمی کردن آن، جلوگیری به عمل می آورد.

قابلیت منحصر به فرد در جذب و کاهش شدت برخورد با کمترین میزان سایش ممکن.

بستر برخورد:


بستر برخورد مواد سنگین و بستر برخورد مواد سبک

مواد رویه: UHMW, PE

رنگ سطح: سبز، سفید، آبی و قهوه ای

انواع: معمولی، ارتجاعی، ضد حریق

مدل:

انتخاب مدل:

پیچ حائل برخورد

Type: M16-40; M16-50; M16-60