پرینت

متن

تسمه های V شکل دندانه دار

تسمه دندانه دار با لبه ساده

تسمه های دندانه دار با لبه ساده دارای دو سطح بریده در هر دو طرف هستند که مقاومت آنها را در مقایسه با تمسه های پیچشی در برابر خمیدگی و حرارت افزایش داده است. در راستای عرض تسمه، فیبرهای کوچکی با لاستیک ترکیب شده اند تا به توان انتقال قدرت و مقاومت آن در برابر سائیدگی بر اثر فشارهای جانبی بیافزاید.

کاربرد: قابل استفاده برای کارهای سنگین و محرک های سرعت بالا.

انواع اصلی: FMX, AX, BX, CX, 3VX, 5VX, XPZ, XPA, XPB و XPC


تسمه های V شکل دندانه دار نواری

کاربرد: قابل استفاده در محرک هایی با محور عمودی نظیر همزن ها و مخلوط کن ها

انواع اصلی: RAX, RBX, RCX, R3VX و R5VX